Máte dotaz? Volejte na +420 596 623 516 nebo pište na

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tttuma.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje:

Název společnosti: Transportní technika Tůma s.r.o

Sídlo: Ruská 513/62, Ostrava-Vítkovice, 703 00

IČ: 27760821

DIČ: CZ27760821

Bankovní spojení: 2262497001/5500

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29067

Telefon: +420 724 761 764 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa: Ruská 513/62, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Obecná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, platné pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.tttuma.cz. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu firma Transportní technika Tůma s.r.o., Ruská 513/62, Ostrava-Vítkovice , 703 00, IČO: 27760821.

Pojmy:

1. Spotřebitelská smlouva - v tomto případě smlouva kupní, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2. Dodavatel/Prodávající - je osoba (podnikatel), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je

prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě tttuma.cz/eshop a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.tttuma.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení objednávky administrátorem internetového obchodu emailem (popř. telefonicky), a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží, přeprava, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží v místě provozovny, popřípadě na smluveném místě. Toto datum musí být současně uvedeno na faktuře, či jiném daňovém dokladu, který slouží zároveň jako záruční list.

4. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Zboží:

1. Internetový obchod tttuma.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami od výrobců nebo od autorizovaných distributorů.

2. Aktuální dostupnost zboží je u každé prodávané položky vyznačena jasným a určujícím způsobem. Není-li informace o dostupnosti zboží pro kupujícího zřetelná, pak si ji může ověřit na kontaktech internetového obchodu, uvedených na tttuma.cz

3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH, poplatků a nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, který vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

5. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Cena:

1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese tttuma.cz/eshop a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny bez DPH.

3. Ceny nabízené v internetovém obchodě tttuma.cz/eshop platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu tttuma.cz/eshop. Nevztahují se na objednávky uskutečněné jinou formou (telefonicky, e-mailem, písemně atd).

4. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Platební podmínky:

1. Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

a) v hotovosti na provozovně prodávajícího

b) dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost),

c) předem bankovním převodem – zálohovou fakturou ve 100% výši

d) pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu u firem a státních institucí s dostatečnou kredibilitou (pouze po našem schválení) - splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

3. Zvolí-li kupující způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané po připsání platby na účet dodavatele dle dostupnosti a termínu dodání.

4. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad zaslaný e-mailem nebo přiložený ke zboží.

Balné:

Pro všechny zákazníky internetového obchodu tttuma.cz/eshop je balné zdarma.

 

Doprava:

1. Pro dodání objednaného zboží využívá internetový obchod tttuma.cz/eshop jako dopravce přepravní společnosti nebo přímou dopravu výrobců nebo vlastní dopravu.

2. E-shop www.tttuma.cz nemůže nijak ovlivnit rychlost dodání externími přepravci a nenese odpovědnost za případné prodlení z důvodu zpoždění přepravy zboží, a to ani v případě expresních balíkových služeb, které garantují dodání zboží do druhého dne po expedici.

Doručování zboží:

1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží.

2. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

3. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

4. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

5. V případě nepřevzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Nevyzvednutí zásilky zákazníkem

Pokud úmyslně nepřevezme kupující zaslanou zásilku od přepravní služby, v budoucnu si vyhrazujeme právo takového zákazníka odmítnout a jeho další případnou objednávku smazat, nebo trvat na platbě převodem. Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění Vám vznikla povinnost předmět koupě, v souladu se smlouvou, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Pokud zaslané zboží bude bez důvodu nepřevzato, jsme nuceni vymáhat na Vás dlužnou částku za poštovné, které činí 300,- Kč s DPH pro 1 ks zásilky do ČR. Tato pohledávka bude v případě neuhrazení podstoupena, nebo bude řešena právní cestou.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů vrátí spotřebitel zboží bez dobírky na adresu společnosti: Transportní technika Tůma s.r.o., Ruská 513/62, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Odstoupení od smlouvy kupující

Spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá zboží ve 14denní lhůtě. Kupující - spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to zasláním na běžný účet kupujícího. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující - spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Jste-li podnikatelem, či právnickou osobou a zakoupili jste u nás zboží na IČO, potom se na Vás možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14-ti dnů NEVZTAHUJE. Děláme ale výjimky. Případné výjimky individuálně posoudíme a zboží budete moci vrátit, ale pouze za předpokladu, že si u nás vyberete jiné zboží v podobné hodnotě.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

Odstoupení od smlouvy prodávající

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Záruka:

1. Internetový obchod tttuma.cz/eshop poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující prokazuje původ zboží dokladem o zaplacení - fakturou. Faktura je zároveň záručním listem. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo, aby poškozené zboží mohl prohlédnout servisní technik pro případné jednání s výrobcem.

Reklamace:

1. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, povinen s dopravcem sepsat protokol.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu, je nutno podat o tomto stavu prodávajícímu písemně zprávu do tří pracovních dnů po převzetí.

3. Při reklamaci vad na zboží musí kupující oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje, tedy opravu vadné části, dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny v případě nemožnosti opravy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení (nebo dodací list) a vlastní reklamované zboží nebo ofocené výrobní číslo – štítek výrobku.

4. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu

6. Před samotným zahájením reklamačního procesu nás nejlépe kontaktujte emailem nebo telefonicky a dejte nám vědět o vzniklém problému. Je pravidlem, že většinu reklamací a stížností lze rychle vyřídit k vaší spokojenosti pouze po telefonické domluvě. Tzn. zasláním ihned nového náhradního dílu, popř. okamžitou opravou poškozeného zboží.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje, atd.). Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. Další příjemci osobních údajů v omezeném rozsahu: a) smluvní dopravce za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2025). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle o ochraně spotřebitele, v platném znění, (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky podmínky jsou platné od 1.10. 2021

Novinky

loga

Copyright © 2021 Tramsportní Technika Tůma s.r.o. Ostrava - tttuma.cz Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek
Certifikát ISO / Všeobecné dodací podmínky / Nastavení cookie